Antropologen en natuurbehoud – Op bezoek bij WNF

Op donderdag 2 mei gingen studenten van het tweedejaarsvak milieu & ontwikkeling op excursie naar het Nederlandse hoofdkantoor van het Wereld Natuur Fonds  (WNF) in Zeist. WNF had voor hen een bijeenkomst georganiseerd in het kader van het ‘Living Planet Report 2012‘.

Na een voorlichting over het rapport door Natascha Zwaal, medewerker van WNF en tevens antropologe, hielden de studenten korte presentaties over diverse milieu gerelateerde dilemma’s. De studenten was gevraagd hun creativiteit los te laten op vraagstukken over onder andere nucleaire energie en biobrandstoffen. Door naar de oplossingen te kijken die de studenten aandroegen en deze te bespreken, werd duidelijk dat er geen universeel toepasbare oplossingen zijn deze milieuproblemen. Ook werd duidelijk hoe belangrijk de rol van een antropoloog kan zijn bij dilemma’s over natuurbehoud en milieu. De excursie heeft de studenten bovendien inzicht gegeven in een mogelijk toekomstig werkterrein.

Living Planet Report

Het WNF doet onderzoek naar de gezondheidstoestand van de aarde, om beter inzicht te krijgen in de bedreigingen van de natuur en mogelijke oplossingen. Elke twee jaar verschijnt het Living Planet Report (pdf), dat twee meetmethodes gebruikt om de gezondheid van de aarde in kaart te brengen: de Living Planet Index en de Ecologische Voetafdruk.
Meer informatie>>

Living Planet Index

De Living Planet Index geeft inzicht in de verandering van de soortenrijkdom op aarde. Die wordt gemeten in 9014 populaties van 2688 soorten zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieën en vissen, van 1970 tot 2008. Zoals hieronder te zien is, daalt deze index sinds de eerste meting in 1970.

Ecologische voetafdruk

De andere meter is de Ecologische Voetafdruk. De menselijke voetafdruk laat van 1960 tot 2008 (meest recente data) een stijgende lijn zien.

Milieu & Ontwikkeling Leiden

In Leiden kunnen studenten het vak Milieu & Ontwikkeling’ in het tweede jaar volgen. Milieu & Ontwikkeling gaat in op wat ontwikkeling concreet inhoudt in verschillende contexten omdat ontwikkeling immers ‘ergens’ plaats vindt: op het platteland, dan spreken we van rurale ontwikkeling; in de steeds groeiende metropolen, dan spreken we van stedelijke ontwikkeling. Die twee zijn, in onze geglobaliseerde wereld, echter ook onlosmakelijk met elkaar verbonden, hoe ziet die relatie eruit? Hoe past de mens zich aan de ‘natuur’ en klimatologische omstandigheden aan of hoe (her)vormt men deze? En welke ruimte blijft er met al die ‘ontwikkeling’ eigenlijk over voor al het andere leven op aarde: de zoogdieren, de vissen, de vogels, enz… Hoe heeft men binnen de antropologie en binnen de ontwikkelingssociologie daarover nagedacht nu het ‘milieu’ noodzakelijkerwijze weer zo hoog op de agenda staat?
Meer informatie>>

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s